Dyżury pracowników

KONSULTACJE NAUCZYCIELI

ZAKŁAD PROMOCJI ZDROWIA
I PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKOWEGO

 

Godziny dyżurów 9.00-12.00

Lipiec 2024 r.

Dzień

Nazwisko i imię

1

M. Szostak (od 10.30 – 13.30) – wcześniej obrony

2

J. Szram,

E. Pawełczak-Pilot (8.00-9.00-obrona)

3

Maciejewska-Paszek Izabela

4

Z. Nowak-Kapusta , dyżur 9.30-12.30

5

M. Karczmarczyk

6

-

7

-

8

M. Karczmarczyk

9

M. Rodzik-Noch 8.15-11.15

M. Szostak (od 10.30 – 13.30) – wcześniej obrony)

10

K. Leszcyńska

I. Pałka

J. Szram

11

-

12

K. Leszczyńska

OBRONY + ZEBRANIE

13

-

14

-

15

-

16

K. Cabaj

17

 I. Maciejewska-Paszek

18

-

19

 

20

-

21

-

22

E. Pałka-Nowak

23

I. Pałka

24

 Z. Nowak-Kapusta

25

I. Pałka

26

 

27

-

28

-

29

M. Mysłek

30

E. Pawełczak-Pilot

31

I. Pałka

 

 

 

 

Sierpień 2024 r.

Dzień

Nazwisko i imię

1

P. Paszek-Jemilianowicz

2

P. Paszek-Jemilianowicz

M. Karczmarczyk

3

-

4

-

5

M. Karczmarczyk

6

 

7

E. Pawełczak-Pilot

8

-

9

 

10

 

11

 

12

M. Mysłek

13

M. Mysłek

14

M. Szostak

15

-

16

I. Maciejewska-Paszek 

17

-

18

-

19

E. Pałka-Nowak

20

Z. Nowak-Kapusta

21

E. Pałka-Nowak

22

K. Cabaj

23

 

24

-

25

-

26

-

27

K. Cabaj

28

 

29

-

30

M. Rodzik-Noch

31

-

 

 

 

 

Wrzesień 2024 r.

Dzień

Nazwisko i imię

1

-

2

M. Karczmarczyk

3

M. Rodzik-Noch

4

M. Karczmarczyk

5

-

6

M. Rodzik-Noch

7

-

8

-

9

-

10

K. Cabaj

11

E. Pałka-Nowak

12

 

13

M. Szostak

14

-

15

-

16

-

17

Z. Nowak-Kapusta

18

M. Mysłek

19

-

20

Z. Nowak-Kapusta

21

-

22

-

23

-

24

J. Szram

25

E. Pawełczak-Pilot

26

J. Szram

27

P. Paszek-Jemilianowicz 

28

-

29

-

30

P.Paszek-Jemilianowicz

I. Maciejewska-Paszek